تحقیق جامع درباره عرفان های دروغین و معنویت مدرن:پاورپوینت

تحقیق جامع درباره عرفان های دروغین و معنویت مدرن:پاورپوینت

تحقیق جامع درباره عرفان های دروغین و معنویت مدرن:پاورپوینت

تعداد صفحات:115 صفحه

بصورت پاورپوینت

با فرمت:ppt

powerpoint

    ::لینک دانلود پایین توضیحات::

خاستگاه معنویت مدرن:

1.معنويت مدرن در راستاي پاسخ به نسبت ميان عقل و دين و جمع سنت و تجدد شکل گرفته است. معنويت مدرن برآيند ادراک دو ضرورت است‌؛ ضرورت مدرن بودن و ضرورت فرارفتن از ماديت و توجه به ساحتهاي برتر وجود انسان.